Kindercoach

Kindercoach

Voor wie?

Zit uw kind niet lekker meer in zijn of haar vel, kan het geen vrienden maken, heeft het last van faalangst. Kortom ervaart u problemen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind? Of ervaart u problemen met de opvoeding?
Kindercoach Josia begeleidt kinderen van 4 tot ongeveer 16 jaar met vrijwel ieder probleem waar het tegenaan loopt.

Wat is een kindercoach?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van kortdurende begeleiding als het kind vastloopt in zijn ontwikkeling. Kinderen doen in deze tijd steeds meer indrukken op, zogenaamde prikkels. Als deze niet goed verwerkt worden, kan een kind vastlopen en zit het kind niet meer lekker in zijn vel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Niet meer naar school willen
  • Slechte concentratie
  • Faalangst
  • Negatief zelfbeeld
  • Onzeker, weinig zelfvertrouwen
  • Verdriet, door bijvoorbeeld rouw of scheiding
  • Pesten
  • Boosheid
  • En zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Het doel van kindercoaching

Het doel van kindercoaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Dit doe ik door het stellen van een haalbaar doel samen met de ouders en het kind.
Als kindercoach help ik kinderen bij de zoektocht naar het juiste antwoord op hun probleem. Dit antwoord zit in het kind zelf. De antwoorden komen vaak niet vanzelf, daar is iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen. Natuurlijk zit ik niet alleen met een kind aan tafel gesprekken te voeren. Juist door activiteiten zoals tekenen, knutselen en spelen is het voor een kind vaak makkelijker om het antwoord te vinden.